Utlysning tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi - 2016

alnsf logo orginal transparent h200

I LM-sak 18/2011 - Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF heter det at det i NSFs årligebudsjett skal avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt ettersøknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg. ALNSF styret skal prioritere søknadene og vi trenger litt tid til denne vurderingen. Søknader sendes til  senest 10.mai 2016. Se søknadskriterier og mal for søknad nedenfor.

Les mer …

Stipender

ALNSF har i sammen med Fresenius Kabi delt ut hvert sitt stipend i flere år. ALNSF medlemmer kan søke om stipender til fagutvikling, utdanning og prosjektarbeid for anestesisykepleiere

Les mer …

Følg oss på Facebook

@ALNSF på Twitter

De sentral forhandlingene for anestesisykepleiere i helseforetakene og Lovisenberg er ferdige. fb.me/zzyFJ2z8

Les mer på twitter.com

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)