Anestesisykepleie. Bilde: Bjørn Kjærra

Hva er anestesisykepleie?

Anestesisykepleiere har sitt hovedfunksjonsområde knyttet til operasjonsavdelingen, men deltar også i ulike team som f.eks ved hjertestans, ulykker eller ved akutt, kritisk sykdom. De yter assistanse når det er vanskelig å etablere venetilgang, ved behov for anestesi og sedasjon i forbindelse med medinske undersøkelser, i prehospitalt arbeid eller i krigs- og katastrofeområder. I forbindelse med COVID-19 pandemien har det vært stort fokus på sykepleiere og spesialutdanning, uten en konkretisering av kompetansebehov og bakgrunn for dette. Denne artikkelen vil synliggjøre anestesisykepleieres funksjonsområde og spesialkompetanse.  

Les mer …

Anestesisykepleierne Logo

Fagkongressen i Tromsø avlyses

På grunn av stor usikkerhet knyttet til utviklingen av den pågående pandemien velger landsstyret i Anestesisykepleierne NSF å avlyse den planlagte fagkongressen i Tromsø i september 2020.

Dette er ingen enkel avgjørelse- lokalgruppen har lagt ned en flott innsats med planlegging av faglig interessante dager og spennende sosialt arrangement.

Landsstyret har vedtatt å opprettholde arrangement i 2021 i Østfold, med håp om at hverdagen har normalisert seg igjen på det tidspunktet.

Vi vil få sende en stor takk for innsatsen til alle delaktige fra lokalgruppen i Troms, med leder Therese Mathisen i spissen.

Les mer …

Bilde av gruppen fagkongress 2020

Avventer påmelding til Fagkongressen i Tromsø 2020

Landsstyre har i samråd med lokalgruppen i Tromsø tatt en avgjørelse om at vi avventer påmelding til fagkongress til etter påske. 22 april kl 20.00 har landsstyre nytt møte om kongressen skal gjennomføres eller avlyses. Bakgrunnen er utviklingen rundt Corona viruset. Endelig avgjørelse må avvente til vi ser hvordan utviklingen blir. Ta vare på hverandre, sammen skal vi klare denne store dugnaden Norge nå har.

Les mer …

Anestesisykepleierne NSF Fagkongress 2020

Anestesisykepleierne NSF Fagkongress 2020

Sted: TROMSØ 4-6. SEPTEMBER

Tema: ANESTESI I GRENSELAND

Anestesisykepleierne Troms ønsker velkommen til «Nordens Paris» og gleder seg til å være vertskap for årets fagkongress i Tromsø! Kongresshotellet er Scandic Ishavshotell, som ligger i sentrum av Tromsø med byens fineste utsikt.

Les mer …

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo