Revisjon av Anestesisykepleie boken

Revisjon av boken Anestesisykepleie

Vi skal foreta en revisjon av boken Anestesisykepleie (Inger Liv Hovind, sist revidert 2011). Dette for å heve det akademiske nivået, og få inn oppdatert forskning og nye eksempler fra praksis. Formålet er å imøtekomme kravene til kunnskapsbasert praksis, og masternivå på anestesisykepleierutdanningen.

Les mer …

Fotokonkurranse

ALNSF trenger flere gode bilder til nettsaker, Inspira og andre publikasjoner. Sitter du på drømmebildet?

Les mer …

Utdanningsutvalget Anestesisykepleierne NSF 2017-2019

For Anestesisykepleierne NSF er utdanning og fagutvikling svært viktig. Derfor har vi et eget utdanningsutvalg. Utdanningsutvalget velges i likhet med styret på Anestesisykepleierne NSFs generalforsamling for to år. Utdanningutvalget består av leder og fire medlemmer. Leder møter i Anestesisykepleierne NSFs styre med samme rettigheter og plikter som styrets øvrige medlemmer.

Les mer …

Barneanestesikurs 2018

115 deltakere fra hele landet fikk med seg spennende forelesninger og lærerik workshop. Heller ikke i år skuffet Barneanestesikurset.  Lokalgruppen av ALNSF i Troms har arrangeret dette tradisjonrike kurset i  hele 30 år. Og i år tok Tromsø oss imot med nysnø, klarvær og en nylig tilbakevendt sol! 

Les mer …

Følg oss på Facebook

Anestesisykepleierne på Twitter

@alnsf
mata sayu 😌

Les mer på twitter.com

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo