NOSAM - Nordisk samarbeid for anestesi- og intesivsykepleiere

Logo nosam 

Hvem er med i NOSAM?

De nordiske landene er i dag representert av:

 • Island (1 anestesi)
 • Færøyene (1 representant for begge spesialiteter)
 • Norge (1 anestesi og 1 intensiv)
 • Sverige(1 anestesi og 1 intensiv)
 • Finland (1 representant for begge spesialiteter)
 • Danmark (1 anestesi og 1 intensiv)

De nordiske samarbeidsmøtene avholdes på skift i medlemslandene hver år. Hver tredje år arrangeres nordisk kongress; NOKIAS. Arrangementet går på rundgang blant medlemslandene. NOKIAS 2004 ble avholdt i Stavanger,  2007 Stockholm og 2010 Færøyene. 

Mål for NOSAM 

 • Å høyne den sykepleiefaglige kompetanse for anestesi- og intensivsykepleiere
 • Å være et forum for diskusjon av fagspesifikke og organisatoriske spørsmål
 • Å utveksle almen informasjon, sykepleiefaglig forskning og utvikling mellom de nordiske landene
 • Å avholde nordiske samarbeidsmøte hver 8.måned
 • Å avholde nordisk kongress (NOKIAS) hvert tredje år

Aktiviteter i NOSAM: 

 • Retningslinjer / bestemmelser for det nordiske samarbeidet
 • Nordisk funksjonsbeskrivelse for anestesi- og intensivsykepleiere
 • Videreutdanning og etterutdanning innenfor begge spesialiteter
 • Kompetanse for videreutdannede
 • Hvordan opprettholde kvalitet i videreutdanningene
 • Dokumentasjon
 • Seniorpolitikk
 • Planlegging av NOKIAS kongresser
   

Følg oss på Facebook

Anestesisykepleierne på Twitter

Vi er fortsatt på jakt etter kandidater som ønsker å stille til valg under årets GF; både til Landsstyret og til Utdanningsutvalget. Spørsmål eller eventuelle nominasjoner kan rettes til

Les mer på twitter.com

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo