Funksjonsbeskrivelse Anestesisykepleierne NSF

Anestesisykepleierne NSFs grunnlagsdokument har erstattet tidligere funksjonsbeskrivelsen. Dokumentet ble vedtatt på Anestesisykepleierne NSF generalkonferanse (GF) 2017. Grunnlagsdokumentet bygger på den internasjonale beskrivelsen av anestesisykepleieprofesjonen. International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) sitt dokument ”Code of Ethics and Standards of Practice, Monitoring and Education” beskriver anestesisykepleiers særegne funksjon og rolle. Grunnlagsdokumentet er en oversatt og tilpasset versjon av dette dokumentet.

 

Gå til grunnlagsdokumentet her

 

Tidligere funksjonsbeskrivelse kan leses og lastes ned her

pdf Funksjonsbeskrivelse (utgått) (183 KB) .

 

Utskrift