Om ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Internasjonal betegnelse:

The Norwegian Association of Nurse Anesthetists.
Short: NANA.
Member of the Norwegian Nurses Association

Hva er ALNSF?

Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF (ALNSF) er en interesse- og fagorganisasjon for anestesisykepleiere. ALNSF ble dannet i 1965 og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle anestesisykepleiernes utdanning, kompetanse, fag og funksjon. Medlemmene er organisert i 18 lokalgrupper. Det er registrert ca. 1600 medlemmer. Informasjon om virksomhetsområder, prinsipp program, vedtekter med mer finner du under Styringsdokumenter under samme fanen

Anestesisykepleieren ivaretar pasienten i et høyteknologisk miljø innenfor et spesialisert fagområde. Arbeidsområdet består i å ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi i forbindelse med operasjon, prosedyrer eller undersøkelser og ved akutte situasjoner i og utenfor sykehus. Dette forutsetter kunnskap og erfaring i anestesiologi og medisinsk teknologi så vel som eget fag, sykepleie.

Medlemskap

For å bli medlem i ALNSF må en, i tillegg til å være utdannet anestesisykepleier, være medlem i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Studenterunder videreutdannelse i anestesisykepleiekan være ekstraordinære medlemmer i ALNSF. Bli medlem.

Organisering

ALNSFs høyeste organ er Generalforsamlingen (GF). Denne avholdes hvert annet år.

Hva vi kan tilby medlemmer i ALNSF

Hvert år arrangerer vi fagkongress med aktuelle emner for anestesisykepleiere. Arrangementet er et samarbeid mellom styret og en av lokalgruppene hvor denne gruppa er ansvarlig for gjennomføringen.

Nordisk Kongress for Intensiv- og Anestesisykepleiere (NOKIAS) arrangeres hvert 3. år
Verdenskongress for anestesisykepleiere arrangeres hvert 2.år.

Stipend

ALNSF - stipend deles ut hvert år. I tillegg har vi avtaler med firmaer som også deler ut reise- og fagutviklingsstipend til ALNSFs medlemmer. Stipendene lyses ut i vårt fagtidsskrift ”Inspira” og på vår internettside.

Inspira

Dette er vårt fagtidsskrift som utgis i samarbeid med Landsgruppen av intensivsykepleiere. Det kommer ut 4 ganger pr. år.

Nettsiden alnsf.no

ALNSF har egen hjemmeside med aktuell informasjon av faglig og organisatorisk art.

Internasjonalt samarbeid

ALNSF er medlem av International Federation of Nurse Anaesthesist (IFNA) med adresse www.ifna-int.org, samt deltar i Nordisk samarbeid for Anestesi- og Intensivsykepleiere (NOSAM).

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo