NOSAM - Nordisk samarbeid for anestesi- og intesivsykepleiere

Logo nosam 

Hvem er med i NOSAM?

De nordiske landene er i dag representert av:

 • Island (1 anestesi)
 • Færøyene (1 representant for begge spesialiteter)
 • Norge (1 anestesi og 1 intensiv)
 • Sverige(1 anestesi og 1 intensiv)
 • Finland (1 representant for begge spesialiteter)
 • Danmark (1 anestesi og 1 intensiv)

De nordiske samarbeidsmøtene avholdes på skift i medlemslandene hver år. Hver tredje år arrangeres nordisk kongress; NOKIAS. Arrangementet går på rundgang blant medlemslandene. NOKIAS 2004 ble avholdt i Stavanger,  2007 Stockholm og 2010 Færøyene. 

Mål for NOSAM 

 • Å høyne den sykepleiefaglige kompetanse for anestesi- og intensivsykepleiere
 • Å være et forum for diskusjon av fagspesifikke og organisatoriske spørsmål
 • Å utveksle almen informasjon, sykepleiefaglig forskning og utvikling mellom de nordiske landene
 • Å avholde nordiske samarbeidsmøte hver 8.måned
 • Å avholde nordisk kongress (NOKIAS) hvert tredje år

Aktiviteter i NOSAM: 

 • Retningslinjer / bestemmelser for det nordiske samarbeidet
 • Nordisk funksjonsbeskrivelse for anestesi- og intensivsykepleiere
 • Videreutdanning og etterutdanning innenfor begge spesialiteter
 • Kompetanse for videreutdannede
 • Hvordan opprettholde kvalitet i videreutdanningene
 • Dokumentasjon
 • Seniorpolitikk
 • Planlegging av NOKIAS kongresser
   

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo