Styret i Anestesisykepleierne NSF 2019-2021

På generalforsamlingen i Krisitansand i 2019 ble følgende personer valgt til landsstyret i Anestesisykepleierne NSF. De er valgt for perioden frem til neste generalforsamling i 2021.

Landsstyret

Leder

Therese Jenssen Finjarn

Nestleder

Jannicke Skodjereite

Kasserer

Øyvind Andreas Olsen

Styremedlem

Andreas Forwald

Sekretær

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Styremedlem, ansvarlig fagkongress

Ine Hotvedt Kjærra

Leder i utdanningsutvalget

Rita Stenseth

Varamedlem 1.vara 

Cathrine Saltnes

Varamedlem 2.vara

Karianne Bævre Sumstad

 

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo