Styret i ALNSF 2017-2019

ALNSF sin generalforsamling (GF) har valgt nytt styre for kommende GF periode 2017 – 2019.

Nytt styre består av:

Leder:

 • Therese Jenssen Finjarn

Styremedlemmer:

 • Nestleder - Stine Thorvaldsen Smith (ALNSF Vest-Agder)
 • Styremedlem - Marianne Haagensen Øien (ALNSF Troms) 
 • Kasserer - Stig Pedersen (ALNSF Troms)
 • Sekretær - Harald Kjerstad (ALNSF Møre og Romsdal) 
 • Styremedlem - Jannicke Skodjereite (ALNSF Oslo/Akershus) ikke på bildet

Vara styremedlem:

Kari-Anne Thygesen (ALNSF Møre og Romsdal)

Leder for utdanningsutvalget

Rita Stenseth (ALNSF Troms) ikke på bildet

Ansvarsfordeling ALNSF sentralstyret 2017 - 2019

Therese Jenssen Finjarn: Leder

 • Nordisk samarbeid
 • Sentralt fagforum, NSF
 • Ansvarlig for kontraktsinngåelser
 • Spesialistgodkjenning

Stine T. Smith:  Nestleder

 • Vara sentralt fagforum, NSF
 • Vara Nordisk samarbeid
 • Ansvar InspirA
 • ALNSFs profileringsutstyr (stands, brosjyrer m.m.)
 • Ledernettverk og Lederseminar

Marianne Haagensen Øien

 • Ansvar for Fagkongress,
 • Sosiale media 
 • Medansvar på hjemmeside

Harald Kjerstad: Sekretær

 • Innkalling til styremøte
 • Ansvar for logistikk og møteledelse ved styremøter

Stig Pedersen: Kasserer

 • Økonomistyring
 • Medansvar fagkongress 

Jannicke Skodjereite: Styremedlem

 • ansvar for medlemsarbeid og -rekruttering.
 • Ansvar for ALNSFs hjemmeside 
 • Medlemsrekruttering/ studenter
 • Kontaktperson kursrom NSF

Kari Anne Thygesen: Varamedlem

 • Stipend
 • Lokalgruppelederkonferanse

Rita Stenseth: Leder utdanningsutvalget

 • Utdanning
 • Etterutdanning
 • Fagutvikling

Representanter for styret:

Marit Vassbotten Olsen - Internasjonal kontakt/styremedlem IFNA

Kenneth Strømsvold - Webmaster alnsf.no 

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo