Styret i Anestesisykepleierne NSF 2019-2021

På generalforsamlingen i Krisitansand i 2019 ble følgende personer valgt til landsstyret i Anestesisykepleierne NSF. De er valgt for perioden frem til neste generalforsamling i 2021.

Landsstyret

Leder

Therese Jenssen Finjarn

Nestleder

Jannicke Skodjereite

Kasserer

Øyvind Andreas Olsen

Styremedlem

Andreas Forwald

Sekretær

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Styremedlem, ansvarlig fagkongress

Ine Hotvedt Kjærra

Leder i utdanningsutvalget

Rita Stenseth

Varamedlem 1.vara 

Cathrine Saltnes

Varamedlem 2.vara

Karianne Bævre Sumstad

 

Utskrift