Arrangementer

 
Mjøskurset 2017
Fra Fredag, 13. Oktober 2017
Til Lørdag, 14. Oktober 2017
 

Mjøskurset 13-14 oktober 2017 Gjøvik Quality Strand Hotel

OBS KURSET ER AVLYST PGA FÅ PÅMELDTE !!


ALNSF Oppland har gleden av å invitere til kurs for alle med interesse for akuttmedisin med arbeid i akuttmottak, legevakt, ambulanse eller operasjonsavdeling. Sykepleiere, spesialsykepleiere, anestesileger ogambulansepersonell er blant målgruppen for disse dagene.

Mjøskurset har gode tradisjoner for å ta opp viktige og kjente tema på tvers av faggruppene. Vi prøver også å få med oss nye trender iakuttmedisin. I år som tidligere har vi noen spennende tema på slutten av kurset som berører alle, men som vi kanskje ikke snakker så mye om i en travel hverdag. Mjøskurset er et kort og intensivt kurs fra fredag ettermiddag til lørdag. Det gjør det også billig. Faktisk er prisen den samme som for 3 år siden. Full kurspakke med kost og losji er på 2500,-, men du kan velge å komme bare en av dagene.

Påmelding

Alle priser og påmelding finner du på linken: 

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3436216/540896 

Velkommen til faglig påfyll og hyggelige dager med kolleger framange faggrupper. Håper vi ser både gamle og nye Mjøskursdeltagere disse dagene!

Overnatting

Hotellovernatting på Quality Hotel Strand på Gjøvik kan bestilles her:

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/gjovik/quality-hotel-strand/?gclid=CMLLr6C--dQCFRiLsgodxzsA7A

Fagprogram

Fredag

Kl. 14.00: Registrering. 
Kaffe med baguett. Besøk hos utstillere

Kl. 16.45: Åpning av Mjøskurset 2017.

Kl. 17.00 - 17.45: Sepsispasienter – en tidskritisk pasientgruppe.
Årsaker, symptomer, behandling.
Bror Johnstad – Avdelingssjef anestesi Hamar

Kl. 17.45 - 18.00: Pause hos utstillere.

Kl. 18.00 - 18.45: Sepsis – kasustikker
Bror Johnstad

Kl.18.45 - 19.00: Pause hos utstillere.

Kl. 19.00 - 19.45: Vanskelig luftveishandtering – en kasustikk.
Torbjørn Mæhlum – Anestesilege ved luftambulansen Dombås og Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Lørdag

Kl. 09.00 - 09.45: “Train as you fight”
Forelesning om realistisk teamtrening med forsvar og politi.
Fokus på overgangen mellom sivil og krigskirurgisk akuttmedisin sett i dagens lys.
Inger Lund-Kordahl – Anestesilege UiT, Phd i prehospital akuttmedisin
Jørgen Melau – Anestesisykepleier, sykehuset i Vestfold, redningsmann i luftambulansen, Phd i hypotermi

Kl. 09.45 - 10.00: Pause hos utstillere.

Kl. 10.00 - 10.45: «Tactical combat casualty care»
- Prehospital blødningskontroll
- Tourniquet, stapping av penetrerende skader
Inger Lund Kordahl og Jørgen Melau

Kl. 10.45 - 11.15: Kaffe, frukt og besøk hos utstillere

Kl. 11.15 - 12.00: Ventesorg – noen venter på at deres barn skal dø, sorgen før sorgen relatert til kronisk syke barn.
Gunhild Corwin – kjent foredragsholder og blant annet forfatter av boken ”Idas dans”.

Kl. 12.00 - 12.45: Hvem har definisjonsmyndighet på et verdig/uverdig liv – behandlings- begrensninger/livsforlengende behandling.
Grethe Kleveland – Avd.overlege ved nevrologisk avd. og leder for etisk komite ved sykehuset innlandet, Lillehammer.

Kl. 12.45 - 13.00: Kaffepause med besøk hos utstillere.

Kl. 13.00 - 13.45: Rusmidler og overdoser.
Jan Erik Skjølås – Avdelingsleder Helse- og overdoseteamet, Trondheim kommune.

Kl. 14.00: Lunsj

 

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)