Arrangementer

 
Kompetanseprogram uke 43 - 2017
Fra Mandag, 23. Oktober 2017 -  08:30
Til Torsdag, 26. Oktober 2017 - 14:30
 

 

Avdeling for anestesisykepleie ved Oslo universitetssykehus (OUS) arrangerer kurs for anestesisykepleiere i tidsrommet 23. – 26. oktober 2017.

Kursuke 43 er åpen for anestesisykepleiere fra hele landet. Kursprogrammet kan lastes ned her:


pdf2017_Kompetanseprogram_uke_43_OUS.pdf174.95 KB

Temaområder:

  • Anestesimetoder
  • medisinske tilleggsutfordringer
  • væskebehandling
  • juridiske aspekter
  • anafylaksi
  • anestesi til barn
  • vanskelig luftvei
  • I tillegg presenteres masteroppgaver og prosjekter i OUS.

Kurset er en del av vårt kontinuerlige kompetanseprogram, hvor målet er å gi en kompetanse som sikrer faglig forsvarlig yrkesutøvelse og tilstrekkelige kunnskaper til å ivareta en selvstendig sykepleiefunksjon.

Kurssted

Auditoriet i KIS-senteret OUS Ullevål

Kurskomité

Anders Aasheim, Anne Strand Finstad, Bente Tettum, Bjørg Ingunn Fjogstad, Irene Brodshaug, Jeanette Finstad, Kjersti Viken, Kristin Nordby, Pernille Lambert & Veslemøy Hegland

Kursavgift

Alle kursdager kr 3400,-, enkeltdager kr 1000,-. Lunsj inkl.

Påmelding

Bente Tettum

Påmeldingsfrist

18. oktober 2017

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)