Etterutdanning

spreadsheet Last ned skjema for egenregistrering Etterutdanningstimer ALNSF (39 KB)

Kriterier for godkjenning av kurs / kurstimer /undervisning:

 • Kurs og undervisning innenfor anestesisykepleierens ansvars- og funksjonsområde spesifisert i Funksjonsbeskrivelse for anestesisykepleiere
 • Tema innenfor obligatoriske og anbefalte kurs iht. ALNSF's forslag til kriterier for Spesialistgodkjenning, se nedenfor.
 • Søknader vedrørende kurs og undervisning som faller utenom ovennevnte kriterier må spesifikt dokumentere hvilken relevans for anestesisykepleierne dette måtte ha.

Eksempler på Etterutdanningsaktiviteter:

 • Interne og eksterne fagkurs
 • Interne og eksterne seminarer
 • Fagkongresser
 • Interne og eksterne fagmøter/undervisning

Ved enkeltstående undervisningstimer / fagmøter ber vi om at godkjenningssøknad sendes samlet fra 2 – 4 ganger i året.

Iht. Spesialistgodkjenningsdokumentet er følgende kurs obligatoriske:

(Jfr. Spesialistgodkjenningen, heretter kalt SPAAS:100 timer over 5 år)

 • Vanskelige luftveier (Jfr. SPAAS:12 timer. Anbefaler 2 timer praktiske øvelser pr. år).
 • Anafylaksi (Jfr. SPAAS:6 timer. Anbefaler årlig gjennomgang).
 • Anestesimetoder (Jfr. SPAAS:3 timer pr år = 18 timer)
 • Anestesi knyttet opp mot medisinske tilleggsutfordringer som f. eks Hjertesyke,
 • KOLS pasienter, Overvektige, Diabetes (Jfr. SPAAS:18 timer)
 • Smertebehandling (Jfr. SPAAS:6 timer)
 • Farmakologi, inklusive blod- og væskebehandling (Jfr. SPAAS:24 timer)
 • Pasientrettighetsloven, https://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html
 • Helsepersonelloven, https://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html med vekt på
 • Hygiene (Jfr. SPAAS:6 timer).
 • Barn generelt (Jfr. SPAAS:4 timer).

Forslag / Anbefalte kurs:

(Jfr. SPAAS: 20 timer over 5 år)

 • Avdelingsspesifikk kompetanse
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Barnekurs
 • Transportmedisin
 • TNCC
 • Etikk
 • Leiring
 • Klinisk monitorering

Kursenes innhold må tilpasses den enkelte anestesiavdelings behov.

Kurs som ligger under arbeidsgivers ansvar, som f. eks AHLR- og MTU opplæring / sertifisering, brannvern og lignende, regnes ikke inn i de 120 timene.

 

spreadsheet Last ned skjema for egenregistrering Etterutdanningstimer ALNSF (39 KB)

 

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo