Nettverk for Fagsykepleiere

Nettverket består av anestesisykepleiere som innehar en stilling / funksjon som er knyttet til fagutvikling og undervisning. Aktuelle anestesisykepleier som ønsker å være en del av dette nettverket bes registrere seg via ALNSFs hjemmeside for å bli inkludert( se lenke til høyre). 

Utdanningsutvalget står ansvarlig for organiseringen som innebærer registrering og ajourføring av navn, epostadresse, sykehus- og avdelings tilhørighet samt funksjon m.m. Listen distribueres til alle medlemmene via epost. I tillegg arrangeres det et årlig Nettverksmøte for Fagsykepleiere, første torsdag i juni samt en Faglunsj ifm fagkongressen. 

Nettverket er ment å skape møteplasser både via nettet og fysisk hvor vi kan utveksle og dele erfaringer og kunnskap og på den måten drive faget videre og i samme retning. 

Invitasjoner og referater fra Fagnettverksmøtene finner du her

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo