Nettverk for Fagsykepleiere

Skrevet av Bjørg Ingunn Fjogstad . Publisert i Fagnettverk

Nettverket består av anestesisykepleiere som innehar en stilling / funksjon som er knyttet til fagutvikling og undervisning. Aktuelle anestesisykepleier som ønsker å være en del av dette nettverket bes registrere seg via ALNSFs hjemmeside for å bli inkludert( se lenke til høyre). 

Utdanningsutvalget står ansvarlig for organiseringen som innebærer registrering og ajourføring av navn, epostadresse, sykehus- og avdelings tilhørighet samt funksjon m.m. Listen distribueres til alle medlemmene via epost. I tillegg arrangeres det et årlig Nettverksmøte for Fagsykepleiere, første torsdag i juni samt en Faglunsj ifm fagkongressen. 

Nettverket er ment å skape møteplasser både via nettet og fysisk hvor vi kan utveksle og dele erfaringer og kunnskap og på den måten drive faget videre og i samme retning. 

Invitasjoner og referater fra Fagnettverksmøtene finner du her

Utskrift