Kompetanseprogram

Spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere har som mål å gi samfunnet en garanti for at en godkjent spesialist i anestesisykepleie innehar de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevet. Utgangspunktet for en spesialistgodkjenning er anestesisykepleieres utdanning, funksjons-og arbeidsområde slik det praktiseres i Norge i dag.

pdf Krav til Spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere pr 2012 (4.13 MB)

Maler og praktiske råd kompetanseprogram 

Etterutdanningsutvalget i ALNSF har utarbeidet maler og forslag til innhold i en rekke kurs med bakgrunn i krav til etterutdanning i spesialistgodkjenningsdokumentet. Utvalget har i malene erstattet begrepet etterutdanningsprogram med kompetanseprogram.

Vi håper disse kursene vil være til praktisk nytte for alle landets anestesiavdelinger når etterutdanning/kompetansesikring av anestesisykepleierne skal planlegges og gjennomføres.

Det gjenstår å kvalitetssikre ytterligere noen kurs, men disse vil være tilgjengelig på hjemmesida i løpet av høsten 2010.

Kompetanseprogrammet.

Her finner du noen forslagsmaler som du kan laste ned.

folder Maler kompetanseprogrammet

 

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo