Kompetanseprogram

Spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere har som mål å gi samfunnet en garanti for at en godkjent spesialist i anestesisykepleie innehar de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevet. Utgangspunktet for en spesialistgodkjenning er anestesisykepleieres utdanning, funksjons-og arbeidsområde slik det praktiseres i Norge i dag.

pdf Krav til Spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere pr 2012 (4.13 MB)

Maler og praktiske råd kompetanseprogram 

Etterutdanningsutvalget i ALNSF har utarbeidet maler og forslag til innhold i en rekke kurs med bakgrunn i krav til etterutdanning i spesialistgodkjenningsdokumentet. Utvalget har i malene erstattet begrepet etterutdanningsprogram med kompetanseprogram.

Vi håper disse kursene vil være til praktisk nytte for alle landets anestesiavdelinger når etterutdanning/kompetansesikring av anestesisykepleierne skal planlegges og gjennomføres.

Det gjenstår å kvalitetssikre ytterligere noen kurs, men disse vil være tilgjengelig på hjemmesida i løpet av høsten 2010.

Kompetanseprogrammet.

Her finner du noen forslagsmaler som du kan laste ned.

folder Maler kompetanseprogrammet

 

Utskrift