Lærernettverk

I følge Alnsf’s prinsipprogram, som ble vedtatt på GF 2012, skal utdanningsutvalget arbeide for et aktivt lærernettverk.

Første møte ble holdt i Oslo 14. mars 2013

Lærernettverket inkluderer alle lærere innen anestesisykepleie utdanningene, uavhengig av fagorganisasjonstilhørighet.

Utdanningsutvalget står ansvarlig for organisering. I vårsemesteret holdes møtene på HiOA, mens Ped. sem., som arrangeres ifm fagkongressen, blir vårt møtested i høstsemesteret.

Nettverket er ment å skape møteplasser hvor vi kan utveksle erfaring og kunnskap og på den måten drive faget videre og i samme retning.

 

Referater fra lærernettverksmøtene finner du her

 

 

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo