Håndteringen av skadede fra Utøya på Ringerike

Månedens artikkel av Brandrud et al (2017), er basert på fokusgruppeintervju hvor Ringerike sykehus som fikk god kritikk etter håndteringen av skadede fra Utøya blir nærmere analysert.

Utskrift

Bruk av trygg kirurgi forbedrer pasientresultater

Causal Analysis of World Health Organizations’s Surgical Safety Checklist Implementation Quality and Impact on Care Processes and Patient Outcomes

Secondary Analysis From a Large Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial in Norway

Studien undersøker hvordan bruk av sjekkliste for trygg kirurgi forbedrer pasientresultater gjennom å analysere kliniske strukturer, prosesser og resultater relatert til implementering av trygg kirurgi på operasjonsstua (struktur- prosess- og resultatelementene ble definert av Donabedian rundt 1980 som en inndeling og definisjon på kvalitet av helsetjenester).

Utskrift

Overvåking av nevromuskulær muskelrelaksantia

Månedens artikkel er skrevet av Naguib et al. 2017. Consensus Statement on Perioperative Use of Neuromuscular Monitoring.

Artikkelen er skrevet av en ekspertgruppe og inneholder anbefalinger til klinisk praksis. Forfatternes første budskap er at dersom ikke-depolariserende muskelrelaksantia er benyttet, så skal nevromuskulær blokade overvåkes for å sikre adekvat funksjon når anestesi avsluttes. Objektiv monitorering av TOF ratio til ≥ 0,9 er den eneste metoden som kan bekrefte tilfredsstillende reetablert nevromuskulær funksjon, mens subjektive vurderinger og kliniske tester ikke sier noe om adekvat gjenvunnet nevromuskulær funksjon. De svakeste og mest overfladiske nivåene av nevromuskulær blokade kan ikke vurderes subjektivt.

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)