• alnsf.no
  • Fag og Utdanning
  • Månedens fagartikkel

Uhøflighet på operasjonsstua

bilde operasjonsavd

I månedes artikkel "Uhøflighet på operasjonsstua" har forskere fra Rikshospitalet, OsloMet og Lovisenberg utforsket anestesisykepleieres erfaringer og opplevelser relatert til uhøflighet og samarbeidsklima på operasjonsstuene. Funnene viser til et røft arbeidsmiljø, og at uhøflighet oppleves som ubehagelig. Det fremkommer også at dette er noe man venner seg til etterhvert, og at miljøet er i endring. Les artikkelen for å få innblikk i anestesisykepleiernes erfaringer.

pdfInspira_4-19-artikkel-uhofelighet_operasjonsstuen.pdf298.92 KB

Utskrift

Cerebral perfusjon og hemodynamisk overvåkning i beach chair-leie

Sommeren nærmer seg, og hva passer vel bedre enn tre ulike artikler om Beach Chair-leie.

Studiene omhandler cerebral perfusjon og hemodynamisk overvåkning i beach chair-leie. Det ser ut til at dette er et tema som er mye studert, så hvis du er interessert i andre artikler vil et søk i PubMed gi mange resultater.

Utskrift

Håndteringen av skadede fra Utøya på Ringerike

Månedens artikkel av Brandrud et al (2017), er basert på fokusgruppeintervju hvor Ringerike sykehus som fikk god kritikk etter håndteringen av skadede fra Utøya blir nærmere analysert.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo