Cerebral perfusjon og hemodynamisk overvåkning i beach chair-leie

Sommeren nærmer seg, og hva passer vel bedre enn tre ulike artikler om Beach Chair-leie.

Studiene omhandler cerebral perfusjon og hemodynamisk overvåkning i beach chair-leie. Det ser ut til at dette er et tema som er mye studert, så hvis du er interessert i andre artikler vil et søk i PubMed gi mange resultater.

Tre ulike artikler om cerebral perfusjonsmonitorering og hemodynamiske parameter for klinisk vurdering av pasienter som opereres i Beach Chair-leie.

Felles for artiklene er at de omhandler forskning som kan bidra til bedre praksis ved monitorering av cerebral perfusjon av pasienter som opereres i beach chair-leie. Studiene har forskjellig tilnærming, men ingen kunne vise at episoder med reduksjon i cerebral perfusjon peroperativt medførte endringer postoperativt, basert på kognitive tester. Studiene har ulike styrker og svakheter, som også gir rom for egne vurderinger.

Laflam et al. 2015 Shoulder surgery in the beach chair position is associated with diminished cerebral autoregulation but no differences in postoperative cognitive or brain injury biomarker levels compared with supine positioning: The Anesthesia Patient Safety Foundation Beach Chair study.

pdfLaflam_et_al._2015.pdf666.91 KB

Pasienter som gjennomgår skulderkirurgi i beach chair-leie har større sannsynlighet for perioder med redusert autoregulering av cerebral sirkulasjon og episoder med lavere verdier av cerebral oksymetri, enn pasienter som opereres i sideleie. Denne studien sammenlikner cerebral perfusjon i beach chair og sideleie, målt med cerebral oksymetri. De to forskjellige leiene medførte ingen forskjell mellom gruppene målt med kognitiv testing før og etter operasjonen. Studien er interessant fordi cerebral oksymetri blir i stor grad brukt som monitorering under disse inngrepene verden over. Samtidig viser andre studier at standard hemodynamisk monitorering kan gi fullverdig overvåkning i beach chair-leie.

Lee et al. 2015. Prediction of fluid responsiveness in the beach chair position using dynamic preload indices.

pdfLee_et_al_2015.pdf423.9 KB

Hemodynamisk instabilitet i beach chair-leie kan medføre uheldige komplikasjoner. Optimalisering av preload er en forutsetning for å bedre hemodynamiske forhold. Denne studien evaluerte klinisk nytteverdi av hemodynamiske målemetoder som slagvolumvariasjon (SVV), pulskonturvariasjon (PPV) og saturasjonsmålerens evaluering av perifer sirkulasjon (PVI) i beach chair-leie. Under forsøket ble det gitt 6 ml/kg kolloider i løpet av 10 minutter. De hemodynamiske parameterne ble sammenliknet før og etter væskestøt for å vurdere om pasienten var væskeresponder. Studien konkluderte med at SVV, PPV og PVI er hemodynamiske monitoreringsmetoder som kan brukes for å vurdere om pasienter er væskerespondere, også i beach chair-leie. Studien er også relevant for klinisk praksis i vurderingen av væske- og pressorbehov.

Cox et al 2017. The effectiveness of cerebral oxygenation monitoring during arthroscopic shoulder surgery in the beach chair position: a randomized blinded study.

pdfCox_et_al._2017.pdf786.75 KB

Skulderoperasjoner i beach chair-leie er assosiert med målbare episoder av cerebral desaturasjon (CDE), her referert til så mange som 80 %. Cerebral oksymetri viser cerebral desaturasjon i sanntid og kan bidra til å redusere forekomsten. Hensikten med denne studien var å se på forekomsten av CDE når anestesipersonell fulgte med, eller var blindet for cerebral oksymetri monitorering. I undersøkelsen var den totale forekomsten av cerebral desaturasjon mye lavere enn studiene det ble referert til innledningsvis, 17,5 % vs 80 %. Det var ingen signifikante funn i forekomst av cerebral desaturasjon mellom gruppene, noe som betyr at monitorering med cerebral oksymetri ikke hadde noen betydning i denne undersøkelsen.

Studien må kritiseres for ikke å være styrkeberegnet for den primære undersøkelsen, forekomst av CDE, men derimot for postoperativ kognitiv funksjon. Deltakerne var forholdsvis friske med gjennomsnittlig ASA-klassifisering 2 i begge grupper, og antallet deltakere var kun 20 i hver gruppe. Dette kan ha hatt betydning for at monitorering med cerebral oksymetri ikke utgjorde noen forskjell i forekomsten av CDE, og at den totale forekomsten var vesentlig lavere enn tidligere studier. Det som også er interessant ved studien er at pasienter med lav komorbiditet profiterte lite på cerebral oksymetri som tillegg til standard hemodynamisk monitorering.

 

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo