Desfluran, remifentanil og lystgass

respirator 5x2

Mange steder er det innført sparetiltak på remifentanil og i større grad enn før benyttet N2O (lystgass) i kombinasjon med desflurane/sevoflurane. Sender derfor ut en artikkel som sammenlikner utfallet etter ortopedisk kirurgi med bruk av desflurane/fentanyl supplert med N2O eller remifentanil.

Og en artikkel som undersøker hvilke remifentanil doser som tilsvarer 70 % N2O i kombinasjon med isoflurane etter kolorektal kirurgi. I tilegg evalueres effekten på postoperativ smerte og behov for smertestillende.
I studiene anvendes forskjellige infusjonsrater med remifentanil (0,085 qg/kg/min og 0.17 qg/kg/min) dette kan ha sammenheng med at pasientene i den ene studien fikk morfin injeksjon før knivstart.

Og med all denne lystgassen legger vi også ved en review artikkel som gjennomgår studier med bruk av N2O og forekomst av post operativ kvalme og oppkast.

pdfCan_Remifentanil_Replace_Nitrous_Oxide_During.20.pdf372.7 KB

pdfFern-ndez-Guisasola_et_al-2010-Anaesthesia.pdf494.3 KB

pdfIsoflurane_og_N2O.pdf557.92 KB

Innsendt av Jeanette Finstad og Irene Brodshaug som jobber på OUS, Avdeling for anestesisykepleie

God lesning!

 

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo