Desfluran, remifentanil og lystgass

Skrevet av Jannicke Skodjereite . Publisert i Fagartikler

respirator 5x2

Mange steder er det innført sparetiltak på remifentanil og i større grad enn før benyttet N2O (lystgass) i kombinasjon med desflurane/sevoflurane. Sender derfor ut en artikkel som sammenlikner utfallet etter ortopedisk kirurgi med bruk av desflurane/fentanyl supplert med N2O eller remifentanil.

Og en artikkel som undersøker hvilke remifentanil doser som tilsvarer 70 % N2O i kombinasjon med isoflurane etter kolorektal kirurgi. I tilegg evalueres effekten på postoperativ smerte og behov for smertestillende.
I studiene anvendes forskjellige infusjonsrater med remifentanil (0,085 qg/kg/min og 0.17 qg/kg/min) dette kan ha sammenheng med at pasientene i den ene studien fikk morfin injeksjon før knivstart.

Og med all denne lystgassen legger vi også ved en review artikkel som gjennomgår studier med bruk av N2O og forekomst av post operativ kvalme og oppkast.

pdfCan_Remifentanil_Replace_Nitrous_Oxide_During.20.pdf372.7 KB

pdfFern-ndez-Guisasola_et_al-2010-Anaesthesia.pdf494.3 KB

pdfIsoflurane_og_N2O.pdf557.92 KB

Innsendt av Jeanette Finstad og Irene Brodshaug som jobber på OUS, Avdeling for anestesisykepleie

God lesning!

 

Utskrift