Håndteringen av skadede fra Utøya på Ringerike

Skrevet av Anestesisykepleierne NSF . Publisert i Fagartikler

Månedens artikkel av Brandrud et al (2017), er basert på fokusgruppeintervju hvor Ringerike sykehus som fikk god kritikk etter håndteringen av skadede fra Utøya blir nærmere analysert.

I evalueringen etter terroren på Utøya konkluderte tre ulike instanser at de lokale akuttmedisinske tjenestene tilknyttet Ringerike sykehus, tross begrensede ressurser, håndterte krisen på en vellykket måte. Gjennom fokusgruppeintervju med et utvalg av de ansatte ville forfatterne se om de kunne finne avgjørende faktorer for at Ringerike sykehus håndterte krisen så bra, og fikk god kritikk i evalueringsrapportene. Hensikten var å se om disse faktorene kan brukes i en modell for kvalitetsforbedringsarbeid i helsevesenet. Blant de avgjørende faktorene for suksess ble ledelse, teoretisk kunnskapsgrunnlag og simulering i tverrfaglig teamarbeid med traumepasienter trukket frem. Informantene påpekte at dette ga trygghet og gjorde de i stand til å ta selvstendige avgjørelser på faglig grunnlag. Artikkelen gir innsyn i håndtering av store ulykker når ressursene er begrenset i forhold til bemanning og mengdetrening sammenlignet med større traumesentre. Forfatterne konkluderer med at de avgjørende faktorene for suksess som kom frem i denne studien kan være universelt aktuelle for fleksibilitet og sikkerhet i helsevesenet.

pdfBrandrud_et_al_2017_BMJ_QS.pdf447.73 KB

Innsendet av Irene

Utskrift