Nevromuskulær blokade og reversering

nmt52klipp

Denne måneden sender vi ut en artikkel fra AANA (American Association of Nurse Anesthetists) Journal.
Tidsskriftet utgis annenhver måned og gir praktisk klinisk informasjon som fremmer forståelse av vitenskapen om anestesi og undersøker ideer, problemstillinger og innovasjoner som fremmer praksis til anestesisykepleiere.

Månedens artikkel gir oss en oppdatering på bruk av nevromuskulær blokade og reversering, farmakologi, restkurarisering, metoder for overvåking av nevromuskulær blokade og bruk av nervestimulering m.m.

pdfResidual_Neuromuscular_Blockade_AANA_2016.pdf287.84 KB

 Innsendt av Irene og Jeanette

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)