Uhøflighet på operasjonsstua

Skrevet av Anestesisykepleierne NSF . Publisert i Fagartikler

bilde operasjonsavd

I månedes artikkel "Uhøflighet på operasjonsstua" har forskere fra Rikshospitalet, OsloMet og Lovisenberg utforsket anestesisykepleieres erfaringer og opplevelser relatert til uhøflighet og samarbeidsklima på operasjonsstuene. Funnene viser til et røft arbeidsmiljø, og at uhøflighet oppleves som ubehagelig. Det fremkommer også at dette er noe man venner seg til etterhvert, og at miljøet er i endring. Les artikkelen for å få innblikk i anestesisykepleiernes erfaringer.

pdfInspira_4-19-artikkel-uhofelighet_operasjonsstuen.pdf298.92 KB

 

Utskrift