Kvalitet ved pasientoverføringer

I høst har OUS Ullevål implementert ISBAR som rapporteringsverktøy og som en forlengelse av Trygg Kirurgi. Ditt sykehus har kanskje allerede innført dette, andre skal snart igang. Derfor blir månedens fagartikkel for desember en artikkel med fokus på kvalitet ved pasientoverføringer.

Artikkelen setter søkelys på ikke-tekniske ferdigheter og kommunikasjon som viktige faktorer for forbedring av pasientsikkerheten.

Utskrift

Cerebral desaturasjon i beach chair leie

For november måned sender vi ut to artikler om cerebral desaturasjon i beach chair leie.

Den første studien sammenlikner SctO2 (cerebral tissue oxygen saturation) mellom to pasientgrupper: beach chair leie og flatt leie. Beach chair leie gruppen hadde signifikant reduksjon i cerebral oksygenering sammenliknet med flatt leie.

Den andre artikkelen ser på sammenheng mellom cerebral desaturasjon, og NIBP og estimert temporal mean arterial pressure (eTMAP) (dvs. arterietransduser i hodehøyde) i beach chair leie. I denne studien konkluderes med at både NIMP og eTMAP er upålitelige metoder for å identifisere cerebral desaturasjon.

Utskrift

Remifentanil og hyperalgesi

Til tross for sparetiltak og til dels mangel på remifentail, velger vi denne måneden å legge ut en artikkel som har stått på tykk i British Journal of Anaesthesia (BJA) tidligere i år. Studien er gjort på friske frivillige og sammenligner nedtrapping og brå stopp av remifentanil i forhold til hyperanalgesi.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo