Desfluran, remifentanil og lystgass

respirator 5x2

Mange steder er det innført sparetiltak på remifentanil og i større grad enn før benyttet N2O (lystgass) i kombinasjon med desflurane/sevoflurane. Sender derfor ut en artikkel som sammenlikner utfallet etter ortopedisk kirurgi med bruk av desflurane/fentanyl supplert med N2O eller remifentanil.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo