Cerebral perfusjon og hemodynamisk overvåkning i beach chair-leie

Sommeren nærmer seg, og hva passer vel bedre enn tre ulike artikler om Beach Chair-leie.

Studiene omhandler cerebral perfusjon og hemodynamisk overvåkning i beach chair-leie. Det ser ut til at dette er et tema som er mye studert, så hvis du er interessert i andre artikler vil et søk i PubMed gi mange resultater.

Utskrift

Håndteringen av skadede fra Utøya på Ringerike

Månedens artikkel av Brandrud et al (2017), er basert på fokusgruppeintervju hvor Ringerike sykehus som fikk god kritikk etter håndteringen av skadede fra Utøya blir nærmere analysert.

Utskrift

Bruk av trygg kirurgi forbedrer pasientresultater

Causal Analysis of World Health Organizations’s Surgical Safety Checklist Implementation Quality and Impact on Care Processes and Patient Outcomes

Secondary Analysis From a Large Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial in Norway

Studien undersøker hvordan bruk av sjekkliste for trygg kirurgi forbedrer pasientresultater gjennom å analysere kliniske strukturer, prosesser og resultater relatert til implementering av trygg kirurgi på operasjonsstua (struktur- prosess- og resultatelementene ble definert av Donabedian rundt 1980 som en inndeling og definisjon på kvalitet av helsetjenester).

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo