Overvåking av nevromuskulær muskelrelaksantia

Månedens artikkel er skrevet av Naguib et al. 2017. Consensus Statement on Perioperative Use of Neuromuscular Monitoring.

Artikkelen er skrevet av en ekspertgruppe og inneholder anbefalinger til klinisk praksis. Forfatternes første budskap er at dersom ikke-depolariserende muskelrelaksantia er benyttet, så skal nevromuskulær blokade overvåkes for å sikre adekvat funksjon når anestesi avsluttes. Objektiv monitorering av TOF ratio til ≥ 0,9 er den eneste metoden som kan bekrefte tilfredsstillende reetablert nevromuskulær funksjon, mens subjektive vurderinger og kliniske tester ikke sier noe om adekvat gjenvunnet nevromuskulær funksjon. De svakeste og mest overfladiske nivåene av nevromuskulær blokade kan ikke vurderes subjektivt.

Utskrift

Nevromuskulær blokade og reversering

nmt52klipp

Denne måneden sender vi ut en artikkel fra AANA (American Association of Nurse Anesthetists) Journal.
Tidsskriftet utgis annenhver måned og gir praktisk klinisk informasjon som fremmer forståelse av vitenskapen om anestesi og undersøker ideer, problemstillinger og innovasjoner som fremmer praksis til anestesisykepleiere.

Utskrift

Relationship between Intraoperative Mean Arterial Pressure and Clinical Outcomes after Noncardiac Surgery

Artikkelen tar for seg datamateriale fra en retrospektivstudie gjort på 33 000 pasienter og studerer sammenhengen mellom interaoperativt lavt blodtrykk og faren for nyreskade, hjerteskade og død. Artikkelforfatter konkluderer med at blodtrykk under 55 mmhg er assosiert med økt sannsynlighet for de sistnevnte.

"In this large cohort with detailed intraoperative blood pressures, we found that MAP less than 55 mmHg was associated with the development of AKI, myocardial injury, and cardiac complications.Furthermore, we found that risk escalates rapidly and there does not appear to be any safe duration of a MAP less than 55 mmHg".

Innsender finner den siste setningen i dette utdraget fra diskusjon er spesielt interessant.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo