BIS

Månedes tema er bruk av BIS med fokus på ulike utfallsmål og om det er noen pasientgrupper hvor litteraturen anbefaler bruk av BIS.

Artikkel 1 er anbefalt av en kollega som har jobbet med tematikken, mens artikkel 2 er hentet fra litteraturlista til nummer 1. Disse artiklene har en annen vinkling på bruk av BIS enn det som oftest praktiseres.

Utskrift

Simulering

Ett av temaene på årsets fagkongress er simulering, der det og vil bli mulighet for å delta på simulering (først til mølla ved påmelding som åpner 1.april). Denne månedes artikkel vil derfor handle om simulering. Artikkelen presenter evidensen for kompetanse og teamtrening i medisinsk simulering.

Utskrift

Risiko ved anestesi og pasientsikkerhet

Vi starter nyåret med å legge ut to artikler hvor risiko og pasientsikkerhet er det overordnede temaet. Artikelen "Risiko ved anestesi" er en lettlest oversiktsartikkel, videre legger vi ved en artikkel av D. Sessler (2016) som er en ny oppsummering om perioperativ termoregulering, komplikasjoner ved hypotermi og anbefalt strategi for forebygging av hypotermi. Dette er en oppsummerende artikkel basert på nyere forskning.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo