Om utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er et av ALNSF's faste utvalg. Velges av ALNSF's Generalforsamlingen for 2 år. Utvalget består av 1 leder, 3 medlemmer og 1. varamedlem, sistnevnte deltar også på utvalgets møter som avholdes 3-4 ganger årlig (Dagsmøter). I tillegg trer leder inn i ALNSF's styre med samme rettigheter og plikter som styrets medlemmer.

e-postadresse:

 • Spørsmål / saker vedrørende etterutdanning og godkjenning av kurs, saker eller spørsmål vedrørende fagutvikling eller har du en fagutvikling- , fag- eller undervisningsstilling og er interessert i å komme i kontakt med andre med samme type stilling, spørsmål vedrørende MCQ-eksamen og spørsmål vedrørende utdanning:

Arbeidsområder

Kan deles inn i 3 hovedområder. Hovedansvar for hvert enkelt pkt fordeles mellom medlemmene:

 • Utdanning
 • Etterutdanning
 • Fagutvikling

Utdanning:

 • Vedlikeholder og administrerer MCQ-eksamen som gjennomføres to ganger årlig.
 • Videreutvikle MCQ-eksamen med målsetning om elektronisk løsning på sikt
 • Være bindeledd mellom Høgskoler / Universitet og klinikken
 • Ha kjennskap til gjeldene utdanningsløp ved de enkelte utdanningssteder og evt. påpeke mulige konsekvenser
 • Ha kjennskap til anestesisykepleieutdanninger i de nordiske landene
 • Med års mellomrom utarbeide oversikt utdanningsbehov - utdanningskapasitet
 • Være delaktig i Lærerfora

Etterutdanning:

 • Godkjenne kurs, undervisning og annen etterutdanning iht ALNSF.
 • Være støttespiller for klinikken vedrørende Etterutdanningstiltak
 • Videreutvikle og revidere maler for ALNSF's Kompetanseprogram
 • Utvikle elektronisk dokumentasjonsverktøy for egenregistrering av kurstimer.
 • Være delaktig ved en eventuell innføring av SPAAS

Fagutvikling:

 • Kartlegge antall undervisningssykepleiere, fag – og eller fagutviklingssykepleiere og opprette navnregister
 • Pådriver for opprettelse av Fagutviklingsfora
 • Være bindeledd mellom Fag- / Fagutviklingssykepleiere i klinikkene.
 • Bidra til samarbeid, erfarings-/kunnskapsdeling i klinikkene
 • Behjelpelig med utvikling av kurs og evet andre kompetansetiltak
 • Medarrangør av Ped. sem. på Fagkongressen

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo