Mappe Fagkongressen 2018 (Tønsberg)

Toggle Tittel Dato
pdf Brekke - Hvordan forberede oss på det uforutsette ( pdf, 6.25 MB ) Populær
pdf Espen Lindholm - Vanskelig luftvei kommunikasjon ( pdf, 3.08 MB ) Populær
default Espen Lindholm - Vanskelig luftvei kommunikasjon (Video nr 1) Populær
default Espen Lindholm - Vanskelig luftvei kommunikasjon (Video nr 2) Populær
pdf Flynn - ITF implementert i praksis ALNSF ( pdf, 1.55 MB ) Populær
pdf Flynn - Vurdering av ikke tekniske ferdigheter MedSim2018 ( pdf, 1.45 MB ) Populær
pdf Gran Bruun - Grunnlagsdokumentet ( pdf, 795 KB ) Populær
pdf Hotvedt - Facing Africa ( pdf, 12.99 MB ) Populær
pdf Kolstadbråten - Massiv transfusjon ( pdf, 22.23 MB ) Populær
pdf Låver Svendsen - Feilmedisinering under anestesi ( pdf, 871 KB ) Populær
pdf Løvland Flø - Dexdor til barn - veien videre ( pdf, 3.76 MB ) Populær
pdf Mellin Olsen - Fem av syv milliarder mennesker har ikke tilgang på trygg kirurgi ( pdf, 12.55 MB ) Populær
pdf Nordbø - Forsvarlighet, ansvar og myndighet ( pdf, 1.21 MB ) Populær
pdf Ringvold Finjarn - Oppgaveglidning innenfor anestesifaget ( pdf, 1.50 MB ) Populær
pdf Sandal - Omsorg og egenomsorg ( pdf, 848 KB ) Populær
pdf Tescke - Å leve med langvarige smerter ( pdf, 1.50 MB ) Populær
pdf Tjugen - Carotis i lokal ( pdf, 1.77 MB ) Populær
pdf Tsesmetsis Tolpinrud - Alveolær rekrutteringsmanøver ( pdf, 1.25 MB ) Populær
pdf Vandbakk Ruether - Smitteutfordringer i sykehus i dag ( pdf, 1.77 MB ) Populær

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo