Stipend og stipendordninger 2018

ALNSF Stipender 2018

ALNSF har i sammen med Fresenius Kabi delt ut hvert sitt stipend i flere år. ALNSF medlemmer kan søke om stipender til fagutvikling, utdanning og prosjektarbeid for anestesisykepleiere. 

Følgende stipender er tilgjengelig i år fra ALNSF.

 • ALNSF fagkongress:  4 stk á 4.100,-
 • ALNSF fagstipend: 15.000,-
 • Fresenius Kabi stipend: 10.000,- 

Søknadsfrist 1. april 2018

 

Søknadsfristen er utløpt og stipendene er delt ut. Trykk her for å se hvem som fikk stipend

 

alnsf logo orginal transparent h200

STIPEND til ALNSF FAGKongress - 4.100,-

Stipendet kan anvendes til:

 • Deltagelse på ALNSF fagkongress

ALNSF Fagstipend - 15.000,-

Stipendet kan anvendes til:

 • Forskning og fagutvikling innen anestesisykepleie
 • Perfeksjonering/studier innen særlige områder for anestesisykepleie

Stipendet kan fordeles på flere personer.

Fresenius Kabi stipend - 10.000,-

Det er egne kriterier for tildeling av dette stipendet.

 • Stipendet er på kr 10.000,- kan utbetales til ett eller flere medlemmer av ALNSF.
 • Stipendet kan anvendes til prosjektarbeid eller faglig utviklingsarbeid innen fagområder relatert til klinisk ernæring, smertebehandling og/eller væsketerapi.
  • eksempel videreutdanning, faglig spesialisering eller undervisningsprosjekter.
 • Midler fra Fresenius Kabi kan ikke benyttes til å sponse eller betale for deltagelse og reise for helsepersonell til arrangementer i utlandet i regi av tredjepart.
 • Utvelgelsen av stipendmottaker gjøres av ALNSFs landsstyre.
 • Utdeling av stipendet skal finne sted på nasjonalt ALNSF fagkongress som avholdes årlig.
 • Ved tildeling av ovenfornevnte stipend, skal Fresenius Kabi navngis som bidragsyter.
 • Det forutsettes at gjeldende regler for samhandling med legemiddelindustrien og helseforetakene følges av stipendmottakerne.

Generelle kriterier for ALNSF stipender

 • Stipendene kan søkes av alle medlemmer av faggruppen
 • ALNSFs landsstyre står for tildeling av stipendene
 • Stipendmidler kan ikke brukes som oppgjør for tapt arbeidsfortjeneste eller lønn
 • .Søknaden skal inneholde budsjett, budsjekket kan ikke ha tilbakevirkende kraft.
 • Stipendet forutsettes brukt innen ett (1) år. Unntak for denne regelen må søkes hos ALNSFs landsstyre
 • Stipendmidlene utbetales mot kvittering av kasserer ALNSF
 • Stipend kan fordeles på flere personer
 • Ikke benyttede stipendmidler tilbakebetales til ALNSF
 • Den som mottar stipend må skrive en kort rapport til ALNSF og kan også bli bedt om å publisere i fagbladet InspirA eller på ALNSFs hjemmeside.

 

Søknadsfristen er utløpt og stipendene er delt ut. Trykk her for å se hvem som fikk stipend

NSF Stipender 

NSF fordeler årlig 4 millioner kroner til medlemmer som søker støtte til faglig oppdatering.

Søk i forkant av kurset/ konferansen du skal på, og få inntil 6.000 kroner. Skal du presentere fag utenlands, kan du få inntil 12.000 kroner. Oversikt over NSFs stipender og søknadsskjema finner du her ved å logge deg inn på "Min side" på nsf.no 

https://www.nsf.no/www/artikkelside?p_dimension_id=539625&p_document_id=629394 

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)