• alnsf.no
  • Fag og Utdanning
  • Utdanningsutvalget 2017-2018

Utdanningsutvalget ALNSF 2017-2019

For ALNSF er utdanning og fagutvikling svært viktig. Derfor har vi et eget utdanningsutvalg. Utdanningsutvalget velges i likhet med styret på ALNSFs generalforsamling for to år. Utdanningutvalget består av leder og fire medlemmer. Leder møter i ALNSFs styre med samme rettigheter og plikter som styrets øvrige medlemmer.

Utdanning, etterutdanning og fagutvikling er tre hovedområder utdanningsutvalget jobber med. Utdanningsutvalgets arrangerer nettverksmøter for lærere, fagsykepleiere og for ledere. Utdanningsutvalget har laget maler for kurs i tråd med ALNSF kompetaseprogram. Kurs, undervisning o.l. kan søkes godkjent av utdanningsutvalget. Ønsker du å vite mer om hva utdanningsutvalget jobber med se under fanen utdanning og utdanningsutvalget.

Utdanningsutvalget i perioden 2017 -2019 bestå av

Leder

  • Rita Stenset, leder av utvalget og delansvar lærernettverk

Medlemmer utdanningsutvalget

  • Hege Kveim, ansvarsområde Fagsykepleiernettverket
  • Fredrik Schatvedt, ansvarsområde Fagsykepleiernettverket
  • Kari Skarsaune, ansvarsområde Lærernettverket
  • Mia Ulfeldt, ansvarsområde MCQ (Multiple Choice Questionnaire)

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo