Utdanningsutvalget Anestesisykepleierne NSF 2017-2019

For Anestesisykepleierne NSF er utdanning og fagutvikling svært viktig. Derfor har vi et eget utdanningsutvalg. Utdanningsutvalget velges i likhet med styret på Anestesisykepleierne NSFs generalforsamling for to år. Utdanningutvalget består av leder og fire medlemmer. Leder møter i Anestesisykepleierne NSFs styre med samme rettigheter og plikter som styrets øvrige medlemmer.

Utdanning, etterutdanning og fagutvikling er tre hovedområder utdanningsutvalget jobber med. Utdanningsutvalgets arrangerer nettverksmøter for lærere, fagsykepleiere og for ledere. Utdanningsutvalget har laget maler for kurs i tråd med Anestesisykepleierne NSF kompetaseprogram. Kurs, undervisning o.l. kan søkes godkjent av utdanningsutvalget. Ønsker du å vite mer om hva utdanningsutvalget jobber med se under fanen utdanning og utdanningsutvalget.

Utdanningsutvalget i perioden 2017 -2019 bestå av

Leder

Medlemmer utdanningsutvalget

Utskrift