ALNSF Fagkongress Tønsberg 2018

«Grønt i sentrum»

Velkommen til Tønsberg 31. august - 02. september

Vi skal gi deg økt kunnskap og inspirasjon og et spennende fagprogram med aktuelle temaer:

  • Live simulering
  • Utdanning
  • Robotkirurgi
  • Fedmekirurgi
  • Prehospital

Med tema «Grønt i sentrum» ønsker vi og få anestesisykepleierens viktige kompetanse og funksjon fram i lyset.

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)