ALNSF generalforsamling 2019 i Kristiansand

Generalforsamlingen er faggruppens høyeste myndighet og avholdes hvert annet år. I 2019 holdes ALNSF Generalforsamling i Kristiansand lørdag 31. aug kl 13. Lunsj serveres kl 12.00.

Alle medlemmer av ALNSF er velkommen til å delta på GF dersom de er ajour med sin kontingent. Ordinære medlemmer og æresmedlemmer har stemmerett, studentmedlemmer og pensjonistmedlemmer har utale- og forslagsrett.

For å delta på GF må man senest melde sin ankomst på GF, før åpningen av GF (jfr ALNSF vedtekter, §4, a1), men vi oppfordrer alle til å forhåndspåmelde seg, det gjør det enklere å organisere møtet på en god måte. 

Forhåndspåmelding til GF skjer via fagkongressens påmeldingsside. Du behøver ikke å melde deg på fagkongressen for å delta på GF, men det er mulig å melde seg på begge deler samtidig. Vi anbefaler at du melder deg på med en epost du har tilgang til på via telefon, nettbrett eller bærbar PC, da valg under GF vil foregå elektronisk. Det koster 200 kroner å delta på GF. Dette er delbetaling av dagpakken vi betaler til for lunsj, pausemat og lokaler. 

BD hovedsamarbeidspartner ALNSF Fagkongress 2019 KristiansandBD hovedsamarbeidspartner ALNSF Fagkongress 2019 Kristiansand

Innmelding av saker

Ønsker du å fremme en sak for GF må ALNSF Landsstyre får tilsendt saken senest fire måneder før GF, altså innen 31. april 2019. Du kan som enkeltmedlem eller via din lokalgruppe foreslå saker. Trenger du praktisk hjelp til dette, ta kontakt med lokalgruppeleder eller landsstyret. 

Hvorfor delta?

GF er en arena hvor fag og funksjon står i fokus, og hvor de vedtak som fattes legger føringer for faggruppens arbeid de neste årene. Under generalforsamlingen ønsker vi engasjerte deltagere som er med å skape debatt og diskusjoner rundt sentrale områder som berører anestesisykepleierens ansvars- og arbeidsområde. Dersom GF sakene er godt diskutert og reflekterer anestesisykepleiehverdagen vil vedtakene som fattes få større tyngde i medlemskapet. De sakene som behandles på generalforsamlingen skal reflektere de utfordringer som anestesisykepleiere møter i sitt daglige arbeid. Det er derfor viktig å ta del i debatten, slik at ulike perspektiver kommer frem, uavhengig om du er leder, lærer eller anestesisykepleier i klinikken.

Delegater til generalforsamlingen har en genuin mulighet til å spille inn synspunkter og å være med på å løfte frem det som beskriver anestesisykepleierens funksjon og ansvar. Gode forberedelser i lokalgruppene og dialog mellom medlemmer kan gi trygghet og vilje til å fremme synpunkter og saker man brenner for, og delegater kan dermed aktivt delta i debatten på GF. ALNSF ønsker en fortsatt utvikling av faget og en høynet kvalitet og vi må stå samlet som faggruppe og beskrive hvordan dette skal gjøres i fremtiden.

Velkommen

Da gjenstår det bare å ønske alle vel møtt til årets generalforsamling, hvor vi satser på et stort engasjement og gode gjennomdiskuterte vedtak.

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)