Program Lederseminar 31. august 2018

Her er programmet for lederseminaret på fagkongressen i Tønsberg 2018

08:30 - 09:30 Registrering / Utstiller

09:30- 10:30 Åpning

10:40 - 11:00 Velkommen til lederseminar
Therese Jenssen Finjarn, Leder ALNSF

11:00 - 11:30 Ansvar og myndighet
Øyvind Nordbø, Fag og helsepolitisk avdeling NSF

11:30 - 12:00 Faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp sett fra tilsynsmyndighetenes side
Steinar Torbjørn Aase, Fylkeslege Telemark

12:00 - 12:15 Utstillerbesøk/beinstrekk

12:15 - 12:40 - Autorisasjonstap
Konsekvenser for den som rammes, og veien tilbake til ny autorisasjon. Erfaringer fra arbeidet med klagesaker i Statens helsepersonellnemd.
Øystein Killander, Medlem i Statens helsepersonellnemd

12:40 - 13:15 Plenumsdiskusjon

13:15 - 14:15 Lunsj/utstilling

14:15 - 15:00 Oppgaveglidning innenfor anestesifaget. Hvor står vi, hvor går vi?
Else-Marie Ringvold og Therese Finjarn, anestesilege og anestesisykepleier

15:00 - 15:45 "Fem av syv milliarder mennesker har ikke tilgang til trygg anestesi"
Jannicke Mellin-Olsen, anestesilege, President i «World Federation Of Societies of Anaesthesiologists» (WFSA)

15:45 - 16:15 Pause / Utstillerbesøk

16:15 - 17:00 Oppsummering, åpent for dagsaktuelle saker fra deltagere, nettverksbygging

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)