ALNSF Fagkongress 2019 - Retningslinjer posters

Har du en spennende tematikk du vil dele med oss? 

Bidra til å synliggjøre og sette ord på anestesisykepleierens funksjonsområde.

Deltar du i et fag- eller forskningsprosjekt som kan være interessant for andre å få kjennskap til? I så fall, meld deg på med Poster til årets Fagkongress.

Alle med relevant tematikk i henhold til vårt fag- og funksjonsområde kan delta. 

Send inn et abstrakt i forkant av kongressen. Posterne stilles ut under Fagkongressen. 

Utdanningsutvalget kårer beste Poster som honoreres med 1000,- kr og Diplom.

Tips til posterløsning

En poster er noe annet enn en artikkel, fatt deg i korthet. 

Posteren bør kunne leses på en viss avstand og kunne leses i løpet av kort tid.

Vi anbefaler: tittel ca.100 punkt (leselig på vel 5 meters avstand), løpende tekst ca. 40 punkt

Noen vanlige innholdselementer, avhengig av hva posteren skal vise, er

 • tittel og introduksjon
 • metode(r)
 • resultat og konklusjon
 • diskusjon
 • referanser
 • kontaktinformasjon, navn og e-postadresse.
 • ved fagutvikling - /forskningsprosjekt må det fremgå at gjeldene regler er fulgt

Praktisk informasjon

 • Posters bør være 90 x 120 cm
 • Tittel og forfatter skal stå øverst på posteren.
 • Posterrepresentant må selv sørge for å henge opp og ta ned sin poster.
 • Poster kan henges opp fra lørdag 31.08.2019 kl. 0900 og skal tas ned innen mandag 02.09.2019 kl. 1500. Eier av poster er selv ansvarlig for å gjøre dette.
 • Utstyr til oppheng av poster vil være tilgjengelig.
 • Det er ønskelig med  ”Handouts”

Påmelding skjer ved innsending av abstract med tittel og forfatter innen: 10. august 2019

Påmeldingen merkes "Poster" og sendes til: med kopi til  

Dersom posteren tillates publisert på ALNSF sin hjemmeside sendes posteren elektronisk til samme e-post adresse som påmeldingen.

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)