inspira logo

InspirA utgis fire ganger årlig til alle medlemmer av Anestesisykepleierne NSF, ALNSF og Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, NSFLIS.

InspirA er avhengig av at medlemmer sender inn stoff for publisering. Redaksjonen er behjelpelig med å bearbeide/utarbeide artikler til tidsskriftet!

Redaksjon:

Ann-Chatrin Leonardsen, anestesisykepleier, PhD:  eller 

Brita Fosser Olsen, intensivsykepleier, PhD: 

Anne-Mette Nygaard, intensivsykepleier, PhD-stipendiat: 

Arvid Steinar Haugen, anestesisykepleier, PhD: 

Kontakt oss: Send en e-post til oss

Under finner du InspirA for de senere årene i kronologisk rekkefølge

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo