Nyheter fra lokalgruppene

Barneanestesi kurs 2018. Bilder av barn

Velkommen til Barneanestesikurset 2018

Kurset vil bli avholdt fredag 26.januar kl 15.00 til søndag 28.januar kl 15.15 på Clarion Hotel The Edge midt i Tromsø sentrum.

Barneanestesikurset arrangeres av ALNSF Troms hvert 2.år og har fokus på anestesi til barn hvor luftveishåndtering og kritisk syke barn er temaer som er fast på programmet. I tillegg til en teoretisk del arrangeres det også workshops hvor man kan trene på de praktiske delene ved anestesi til barn.

Les mer …

Utskrift

Velkommen til nye anestesistudenter

ALNSF Oslo og Akershus har vert på skolebesøk for å snakke med de nye anestesistudentene ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Årets kull med stundeter er på hele 40 stykk og ser ut som å være en flott gjeng med fremtidige kollegarer. Vi gratulere de med valg av studie og ønsker de velkommen til verdens beste fag og ALNSF!

Les mer …

Utskrift

Årsmøte 2017 og valg i ALNSF Vest-Agder

På årsmøtet 14. februar 2017 ble et nytt styre klappet inn i en rus etter Inger Johannes nydelige kyllingsuppe. Mona Stusvik Ellingsæther ble valgt inn som leder. Vi var også så heldig å få et styremedlem fra sykehuset i Flekkefjord.

Les mer …

Utskrift

Kriterier for tildeling av økonomisk støtte fra ALNSF Vest-Agder

Medlemmer av ALNSF lokalgruppe Vest-Agder kan søke økonomisk støtte til kurs, reiser, prosjekter og lignende fra lokalgruppa i Vest-Agder.

Årsmøtet avgjør retningslinjer for hvor stort beløp som skal avsettes til fordeling påfølgende år.

Søker må være medlem av ALNSF Vest Agder og ha betalt årskontingent innen forfall.

Søknad sendes skriftlig til det lokale ALNSF-styret.

Søknad bør inneholde kursplan, tidsplan ved prosjekter, program, budsjett, målsetting og begrunnelse for søknaden.

Søker forplikter seg til å informere styret om han/hun har fått økonomisk støtte fra annet hold.

Søknadsfrist for ALNSF fagkongress er 20. mai. Denne fristen er endelig.

Søknader vurderes av styret ut fra:

  • kursets eller prosjektets faglige innhold
  • søkers personlige og faglige engasjement i lokalgruppen som deltakelse på lokalmøter, ALNSF arbeid og andre ALNSF arrangement
  • tidligere tildelinger
  • gruppens økonomi
  • kursets eller prosjektets faglige tilhørighet. Kurs og prosjekter skal ha relasjon til anestesisykepleiefaget. Kurs i regi av ALNSF vil bli prioritert.

Ved søknad om støtte til GF/studiedager vil de som deltar på GF bli prioritert.

De som mottar økonomisk støtte, forplikter seg til å holde referat på et medlemsmøte dersom styret ber om dette.

Alle utgifter må dokumenteres.

Søknad sendes til

Utskrift

Valget på Årsmøtet

På Årsmøtet takket Atle Melland og jeg for 3 fine år i lokalstyret. Selv om vi ikke lenger er en del av lokalstyret, vil vi fortsatt være aktive medlemmer i ALNSF. Anders Aasheim, fagsykepleier på Riksen, ble valgt som ny lokalgruppeleder. Vi gratulerer.

Les mer …

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)