Styret i Anestesisykepleierne NSF Nord-Trøndelag

På Årsmøtet 2019 ble følgende styret valgt i Nord-Trøndelag:

Utskrift