Nyheter

Årsmøte 2017 i Anestesisykepleierne NSF Østfold

Kjære medlemmer Anestesisykepleierne NSF Østfold

På årets første styremøte konstituerte nytt styre seg. Anestesisykepleierne NSF Østfold lokalgruppestyre består nå av:

  • Ann-Chatrin Leonardsen, ansatt ved Sykehuset Østfold Kalnes, leder
  • Maria Blomberg, ansatt ved Sykehuset Østfold Kalnes, nestleder
  • Mia Ulfeldt, ansatt ved Sykehuset Østfold Kalnes, sekretær
  • Jørgen Olsen, ansatt ved Sykehuset Østfold Kalnes, kasserer
  • Thor-David Halstensen, ansatt ved Sykehuset Østfold Moss/Høgskolen i Østfold, styremedlem
  • Morten Bakkerud, ansatt Medidyne Nordic, vikar Sykehuset Østfold, varamedlem
  • Mona Sand Andersen, ansatt Sykehuset Østfold Kalnes, varamedlem

Vi håper å bidra til faglig engasjement og aktivitet i året 2017. Ta gjerne kontakt om dere har forslag til aktivitet, innspill eller spørsmål.

På styremøtet fikk Jostein Nygaard, avtroppende leder, utdelt æresbeviset 'laryngoscop i sølv' som takk for mangeårig innsats for lokalgruppen og for anestesifaget!

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo