Styret i Anestesisykepleierne NSF Østfold 2018

Styret i Anestesisykepleierne NSF Østfold består av følgende personer

Ann-Chatrin Leonardsen
Leder

Morten Bakkerud
Sekretær

Jørgen Olsen
Kasserer

Mia Ulfeldt
Styremedlem

Erlend Snøløs
Styremedlem

Kristina Pedersen
Varamedlem

Malin Myhren
Varamedlem

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo