Styret i Anestesisykepleierne NSF Østfold 2018

Styret i Anestesisykepleierne NSF Østfold består av følgende personer

Ann-Chatrin Leonardsen
Leder

Morten Bakkerud
Sekretær

Jørgen Olsen
Kasserer

Mia Ulfeldt
Styremedlem

Erlend Snøløs
Styremedlem

Kristina Pedersen
Varamedlem

Malin Myhren
Varamedlem

Utskrift