Nyheter

Årsmøte i Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder med historisk godt oppmøte

Tirsdag 9.februar ble det arrangert årsmøte for Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder. Årsmøtet ble arrangert i sykehusmuseet i kjelleren på sykehuset i Kristiansand. Hele 19 medlemmer møtte opp! Det var nesten halvparten av medlemmene.

Årsmøtet ble arrangert i sykehusmuseet like etter endt arbeidstid. Møtet begynte med en gjennomgang av hva lokalgruppen hadde utredet i fjor.

  • Torhild som initiativtaker arrangerte et foredrag med tittelen ”samhandling i gode relasjoner”. Oddvar Fredheim og Arild Jørgensen foreleste på dette foredraget. Dette foredraget ble veldig godt mottatt på sykehuset. Selv flere medlemmer i sykehusledelsen var tilstede denne dagen.
  • ”Eterens dag” og Anestesisykepleierne NSF 50 år har blitt markert i avdelingen med marsipankake til alle ansatte.
  • Anestesisykepleierne NSF Vest-agder har noen medlemmer som sitter i flere nasjonale utvalg. Øystein refererte fra de ulike prosjektene han er involvert i. Ønsker du mer informasjon om disse. Ta kontakt direkte med han.
  • Ragnhild H. og Eirunn har vært på stand på UIA for å profilere anestesisykepleierne. De fikk mye oppmerksomhet fra interesserte studenter. Dette gav god oppslutning, samt vi fikk vist vårt yrke ut til flere elever på Universitet i Agder (UiA).

Økonomi

Lokalgruppa har 49 betalende medlemmer i 2015. Gruppa har en god likviditet.

Valg

Mai og Anne slutter i styret. Tusen takk for god innsats! Kenneth og Bente ble nye medlemmer. Hjertelig velkommen!

Etter at årsmøtet var offisielt ferdig. Gav Øystein Kilander oss en flott omvisning i sykehusmuseet.

IMG 4390IMG 4391IMG 4392IMG 4393IMG 4394IMG 4400IMG 4401

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo