Nyheter

Årsmøte i Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder med historisk godt oppmøte

Skrevet av Anestesisykepleierne NSF . Publisert i Vest-Agder

Tirsdag 9.februar ble det arrangert årsmøte for Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder. Årsmøtet ble arrangert i sykehusmuseet i kjelleren på sykehuset i Kristiansand. Hele 19 medlemmer møtte opp! Det var nesten halvparten av medlemmene.

Årsmøtet ble arrangert i sykehusmuseet like etter endt arbeidstid. Møtet begynte med en gjennomgang av hva lokalgruppen hadde utredet i fjor.

Økonomi

Lokalgruppa har 49 betalende medlemmer i 2015. Gruppa har en god likviditet.

Valg

Mai og Anne slutter i styret. Tusen takk for god innsats! Kenneth og Bente ble nye medlemmer. Hjertelig velkommen!

Etter at årsmøtet var offisielt ferdig. Gav Øystein Kilander oss en flott omvisning i sykehusmuseet.

IMG 4390IMG 4391IMG 4392IMG 4393IMG 4394IMG 4400IMG 4401

Utskrift