Nyheter

Gode relasjoner gir suksess

God kommunikasjon og gode relasjoner stod på agendaen da helsepersonell ved Sørlandet sykehus HF ble samlet til seminar med temaet: ”Kraften i gode relasjoner når vi leder og samhandler”. Det var Torhild Ekberg i lokalgruppen i ALNSF Vest-Agder som stod som initiativtaker for arrangementet.

Gode relasjoner er helt avgjørende for et godt resultat, uansett hvilken rolle eller posisjon du har på jobb, sa foredragsholderne Arild Jørgensen og Oddvar Fredheim.

Tirsdag 13. oktober foreleste de for helsepersonell ved SSHF om viktigheten av gode relasjoner i samhandling og pasientbehandling.

Delte fra sine erfaringer

Begge har betydelig erfaring fra sine yrkesliv. Arild Jørgensen har lang erfaring som trener både på klubb- og landslagsnivå. Han har også jobbet i skolen med ungdommer med spesielle behov. Oddvar Fredheim har mange års erfaring som rektor ved ulike skoler i Kristiansand. Han har de siste årene levd med ALS og vil på seminaret dele av sine erfaringer fra møter med helsevesenet.

Selv om bakgrunnen deres er forskjellig, er begge enige om at suksess kommer som et resultat av gode relasjoner.

Relasjoner er det samme uansett situasjon. Det handler om hvordan vi er mot hverandre. Den vanskelige samtalen på jobb er langt lettere å gjennomføre dersom relasjonen er god. Det er lettere å føle seg ivaretatt når man i utgangspunktet vil hverandre vel, poengterer Fredheim.

Bygge gode relasjoner

På seminaret vil de trekke fram hva som skal til for å bygge relasjoner, se og lytte til hverandre i arbeidslivet.

Å bygge relasjoner er å skape trygghet og gode rammer i enhver situasjon, forteller Fredheim.

"Tematikken er utrolig viktig. Erfaring viser at det er helt avgjørende å tilbringe tid sammen, bli kjent og få tillit til hverandre. Hos oss kan gode relasjoner være med på å skape kultur for helhet på tvers av fag og lokasjoner", sier organisasjonsdirektør Nina Føreland.

Hun berømmer anestesiavdelingen for å ta opp et tema som er svært viktig i daglige gjøremål ved sykehuset.

Strukturelle endringer handler om mennesker

Nå som sykehuset kan stå overfor store strukturelle endringer, mener Ann-Helen Dolsvåg at det er viktig å forstå at disse ikke bare handler om ”å flytte brikker”, men om det mellommenneskelige og relasjonene til hverandre.

Hvordan vi har det oss i mellom på arbeidsplassen påvirker til syvende og sist pasientopplevelsen. Det er det viktig at vi er klar over, sier Dolsvåg, som er enhetsleder ved anestesi SSK.

Initiativtaker og anestesisykepleier Torhild Leland Ekberg håper seminaret vil bli til ettertanke og at teori kan omsettes til praksis.

Samspill mellom kolleger er svært viktig. Det finnes mennesker som gjør oss gode og det finnes mennesker som gjør oss mindre gode. Det må vi bli bevisste på hva er, og gripe fatt i for å gjøre hverandre gode, sier Leland Ekberg.

Etterlyser flere leger

Så langt har så mange som 150 personer meldt seg på, men arrangørene etterlyser likevel flere leger blant deltakerne.

Relasjoner er viktig uansett hvilken rolle eller posisjon du har, konstaterer Dolsvåg.

På bilde fra venstre: Initiativtaker Torhild Leland Ekberg, foreleser Arild Jørgensen, enhetsleder ved anestesi SSK Ann-Helen Dolsvåg, foreleser Oddvar Fredheim, organisasjonsdirekør Nina Føreland og avdelingsleder ved anestesi SSK Grete Kruger Erdvik. (Foto: Irene Svozilik (Sørlandet Sykehus HF))

Artikkelen er først publisert på Intranettet til Sørlandet Sykehus HF. Den er lagt ut på anestesisykepleierne.no med tillatelse fra seksjon for informasjon ved SSHF. Artikkelen er tilpasset noe på anestesisykepleierne.no.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo