Nyheter

Implementering av PICC-line Stine Smith

Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer

Skrevet av Anestesisykepleierne NSF . Publisert i Vest-Agder

Stine Thorvaldsen Smith har sammen med sin veileder Kristin Haraldstad publisert artikkel i nordisk tidsskrift for helseforskning. Tittelen er: Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer. Artikkelen er også publisert i siste nummer av vårt eget Inspira.

Link til artikkelen:

https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4470

 

Utskrift