Om Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder

Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder har medlemmer tilknyttet Sørlandet Sykehus HF i Kristiansand og Flekkefjord. Noen av medlemmene er ansatt på privat sykehus eller i diverse oljerelaterte virksomheter. Vi er ca 50 medlemmer. ALNSF er en aktiv gruppe som arrangerer fagkvelder for medlemmer og er et fast bidrag på fagkongressen og generalforsamling (GF).

Flere av anestesisykepleierne er med i intensivtransporten ved Sørlandet Sykehus. Dette er transport av intensivpasienter mellom sykehusene i Oslo og sykehusene på Sørlandet. Samt også mottak og avlevering av intensivpasienter på Kjevik Lufthavn.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo