Styret i Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder 2020

På årsmøtet i Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder 2020 ble følgende medlemmer valgt til styret.

Leder: Mona S. Ellingsæther
Sørlandet Sykehus HF - Kristiansand

Nestleder: Heidi Sørensen
Sørlandet Sykehus HF - Kristiansand

Økonomi: Inger Johanne Gahrsen
Sørlandet Sykehus HF - Kristiansand

Sekretær: Mette Lynn Flaat Vingerhagen
Sørlandet Sykehus HF - Kristiansand

Styremedlem: Monica Johannessen
Sørlandet Sykehus HF - Kristiansand

Web: Preben Flatekval
Sørlandet Sykehus HF - Kristiansand

Utskrift